News Update
หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > ตัวอย่างเนื้อหาข่าวและประกาศ #1
ตัวอย่างเนื้อหาข่าวและประกาศ #1
ตัวอย่างเนื้อหาข่าวและประกาศ #1
09 Feb, 2023 / By abide-design
Images/Blog/pNh8jk7h-blog-1.jpg

บริษัท เริ่มก่อตั้งวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการธุรกิจด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับการออกแบบและ ผลิตชิ้นงานตามแบบ งาน ตัด พับ กลึง มิลลิ่ง และเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ รวมถึง ซ่อมบำรุง และพัฒนาพร้อมกับทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการด้านนี้
 

Like
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.